08-771 90 22 info@takdax.se

 

OM OSS


Takdax är en entreprenör med över 30 års samlad bransch-erfarenhet. Firman har i dagsläget 10 heltidsanställda och omsätter ca 20 miljoner kronor.

Vår vision är att företaget ska vara effektivt, modernt och långvarigt. Det ska ställa höga krav på etik och kvalitet. Vi ska skapa glädje, värde och trygghet för våra kunder. Företaget ska ständigt förbättras och utvecklas och kunna konkurrera på en marknad som ständigt förändras. Våra medarbetare ska känna glädje i sitt arbete, där man kan utvecklas och påverka organisationen.

Ledord för firman är lyhördhet, transparens, planering och service.

 

När du som kund anlitar Takdax får du en entreprenör som har:
  • Kollektivavtal för sina anställda via Byggnadsindustrins yrkesnämnd
  • Alla relevanta certifikat som Heta Arbeten, Asbestsanering, Bas-u Bas-P och ett gäng certifikat från olika materialtillverkare.
  • Godkänd av Villaägarnas Riksförbund och Monier Roofing.
  • Ansvars-och olycksfallsförsäkring via Vardia Försäkring.
  • 10 års garanti på arbetet och 15 års garanti på materialet.
  • De bästa materialen från svensk bygghandel- och alltid till de bästa priserna!
  • Gott bemötande, tydlig offert med ett fast pris, möjlighet till rotavdrag, god service, ett professionellt utfört arbete med fakturering efter slutfört projekt utan överraskningar.
  • Massor av referenser via bl.a Reco.se, Takdax.se, Takdax Facebook- och Instagram-sida.

 

Miljö


Takdax ska alltid ha miljön i fokus utan att det ska påverka arbetets resultat negativt. Vi ska se till att hushålla med resurser och energi utan påverkan för kunden.

Tillsammans med kunden ska vi välja material som ger objektet lång hållbarhet med så liten påverkan på miljö och hälsa som möjligt. Vi ska se till att lagar och regler följs samt begränsa onödig uppkomst av avfall. Avfall ska sorteras i rätt återvinningssystem och vi ska sträva efter att minska antalet transporter till arbetsplatsen.

Med strävan efter en hållbar miljöutveckling ska vi kontinuerligt upprätta planeringen för hur miljöarbetet kan utvecklas. Kunskap om miljövänlig teknik och miljömedvetande ska spridas inom företaget och bland samarbetspartners. Kraven i ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001/AFS 2001:1 ska efterföljas.

BESÖK OSS

VÅR ADRESS

Råsundavägen 53, 169 57 Solna

TELEFON

08-771 90 22

Välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt besök!

KONTAKTFORMULÄR

14 + 10 =

BESÖKSADRESS
Råsundavägen 53,
169 57 Soln

Org nr: 556943-2684

info@takdax.se

08-771 90 22