08-771 90 22 info@takdax.se

Almunge Söderby 103, Almunge 2014

Renovering av plåttak på gammal skolan utanför Uppsala.  

Vi rev taket och byte en hel del råspont då taket hade olika nivåer och inte var riktigt jämt. Vi monterade därefter takfotsbrädor, fotplåtar, hängrännor och stuprör, underlagspapp, läkt, vindskivor, två skorstensbeslag, två skorstenshuvar, en takbrygga och även den tegelröda TRP-plåten som yttäckning. 

Skills

Posted on

16th February 2015