08-771 90 22 info@takdax.se

Hagalundsvägen 7, Vallentuna 2014

Återmontering av tegelpannor.

När Takdax kom på plats saknade taket luftspalt och kunde därmed inte andas. Röta hade uppstått och det byttes en hel del råspont och isolering.  Därefter monterade nya ränndalar, fotplåtar, nya hängrännor och stuprör, nytt skorstensbeslag, ny skorstenshuv, nya vindskivor och takutsprång. Och till sist återmonterades tegelpannorna.

Skills

Posted on

16th February 2015