08-771 90 22 info@takdax.se

Tak

När är det Takdax?

Efter 30 år är taket i behov av en besiktning. Det som främst behöver kontrolleras är underlagspappen. Är pappen monterad fackmannamässigt bör taket hålla tätt i minst 30 år. Med åren torkar, spricker och krymper den gamla pappen och börjar släppa genom fukt. Har man inte uppsyn kan fukten spridas till takstolar och väggar. Då kan det bli en långdragen och kostsam historia.

Med många års branscherfarenheten vet vi på Takdax vad man ska tänka på vid takomläggningar.

Är ditt tak i behov av en besiktning eller en omläggning?

Kontakta oss idag för en kostnadsfri besiktning!